System finansowy odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu polityki pieniężnej do gospodarki realnej. Ilekroć bank centralny dostosowuje swoje instrumenty polityki, polega na prywatnych pośrednikach finansowych, aby przełożyć impuls monetarny na warunki finansowania firm i gospodarstw domowych. W dzisiejszym artykule omówię, jak kształtuje się ten proces, a konkretnie jakie znaczenie ma pożyczka pozabankowa w gospodarce.

pożyczka pozabankowa

Niebankowi pośrednicy finansowi stanowią obecnie znacznie większą część systemu finansowego niż we wczesnych latach zaróno w Naszym kraju jak i całej strefie euro.

Pożyczka pozabankowa